مقایسه کنید..

به تناسب شرایط خود انتخاب کنید..

شما در سلامت بشریت تاثیر خواهید گذاشت..

مدیریت بازار بالکسا برای تحقق برنامه بلند مدت خود و طبق استراتژی های مجموعه مشوق هایی برای فروش بیشتر زنجیره نمایندگان و همچنین نمایندگان فعال در نظر گرفته است. نمایندگان محترم به تناسب شرایط و حجم فعالیت خود می توانند از مشوق های در نظر گرفته شده بهره ببرند.

 • استارت

 • 3 میلیون | ماهانه
 • خرید با تخفیف پایه
 • اعطای امتیاز عامل فروش
 • ثبت اولیه

 • حرفه ای

 • 150 میلیون | 6 ماهه
 • خرید با تخفیف پایه+ 8%
 • اعطای امتیاز نمایندگی رسمی
 • معرفی رسمی توسط بالکسا
 • پشتیبانی و حمایت تمام جانبه

 • کلان

 • ا میلیارد | سالانه
 • خرید با تخفیف پایه+ 16%
 • اعطای امتیاز نمایندگی انحصاری 
 • معرفی همیشگی توسط بالکسا
 • پشتیبانی و حمایت 100%