استخدام و همکاری

شغل بخشی از هویت هر شخص است.. در سازمانهای آینده دار کار کنید.. سازمانهایی که با رشدشان شما را رشد خواهند داد. بدترین انتخابهای شغلی از نظر بالکسایی ها این است که شما در سازمانی کار کنید که هر چند بزرگ ولی رشدش متوقف شده باشد و یا آینده ای بزرگ برای آن نتوان متصور بود زیرا در این نوع سازمانها توانایی های شما آزاد نخواهد شد و بلکه برای همیشه پنهان خواهد ماند. سازمانهای در حال رشد صدها و هزاران نفر را با خود به سوی رشد و ترقی می برند و این انتخاب اشخاص هوشمند و آینده نگر است. در بالکسا نیز ما عاشق چنین افرادی هستیم.

- استخدام در تمام رده های مدیریتی اعم از بازرگانی، بازاریابی، فروش، منابع انسانی، برنامه نویسی، مشاوره و... 

سمت های ذیل در اولویت استخدام قرار دارند: 

  •  مدیر ارشد منابع انسانی 
  • کارشناس رفتار سازمانی
  • مدیر ارشد بازاریابی / مدیر فروش / کارشناس فروش
  • وب مستر و کارشناس آی تی
  • مدیر محصول
  • مدیر ارشد کسب و کار
  • +کلیه سمت های مدیریتی

بالکسا قطعا رزومه شما عزیزان را با دقت بسیار زیادی مطالعه خواهد کرد و پس از تایید اولیه با شما برای ادامه مراحل تماس خواهد گرفت. کلیه استخدام ها و همکاری ها حداقل سه مرحله ای خواهند بود و در صورت تائید صلاحیت همکاری ها بلند مدت صورت خواهند گرفت. علاوه بر مزایای عادی و قانونی کلیه همکاری ها دارای مزایای سهام نیز خواهند بود.

همیشه خریدار تخصص هستیم. اگر تخصص و توانایی مدیریتی دارید به بالکسا بپیوندید..